Enslig i lavangen

Nyheter om Salangen - Nno

berlevåg online dating

Innenriks Kommunenes integreringskrav Kommunene vegrer seg for å si ja til å bosette mindreårige asylsøkere fordi bø enslig ikke får refundert alle kostnadene fra staten.

De håper derfor at Sylvi Listhaug blar opp på onsdag. Utvid I morgen legger Sylvi Listhaug frem regjeringens integreringsmelding, samtidig legger Jan Tore Sanner frem kommuneproposisjonen, som gir rammene for kommuneøkonomien.

søgne singeltreff

Flere kommuner Dagsavisen har snakket med, har store forventinger. Ute i Kommune-Norge er forventningene høye. De vil ha mer dekket og bedre verktøy for å sikre god integrering av det økte antallet flyktninger.

drangedal dating norway

På ønskelista er: Mer penger til Husbanken Øke tilskudd for å bosette enslige mindreårige asylsøkere Fullfinansierte barnevernsutgifter Les også: En av fem enslige asylsøkere flytter til Oslo Mer kostbart Dagsavisen har snakket med flere kommuner som har tatt imot eller åpnet for å ta imot mange asylsøkere. En problemstilling som går igjen, er bekymringen for de enslige mindreårige asylsøkere: — Det å bosette enslige mindreårige asylsøkere er mer kostbart, så der enslig i lavangen tilskuddet øke.

Det er viktig for integreringen at utgiftene knyttet til å ta imot flere ikke går på bekostning av de vanlige tjenestene, sier Øyvind Riverud, stabssjef i helse og sosialetaten i Sandefjord kommune, som har vedtatt å ta imot enslig i lavangen hvor 25 skal være enslige mindreårige asylsøkere.

Les også: Refusjons-kutt sinker bosetting Barnevern mest kostbart Han får støtte fra Skien kommune.

  • Datingsider i hamar
  • Det bekrefter SNO og Politiet.

Der har de vedtatt å ta imot i år, og rundt 22 er enslige mindreårige asylsøkere. I dag får kommunene kun refundert 80 prosent av disse kostnadene, sier levekårskoordinator Ann Beathe Myhra i Skien kommune. Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fiske i Lavangen

Staten må være romsligere Kristiansand kommune har besluttet å ta imot asylsøkere. Rådmann Tor Sommerseth sier kommunen har tatt høyde for merkostnadene slik det er i dag, men mener tilskuddene må bli bedre enslig i lavangen antallet asylsøkere øker. Særlig gjelder dette enslige mindreårige hvor avviket mellom tilskuddet og kostnadene i kommunen er størst.

single speed skjervøy

Staten må være romsligere med denne gruppa, sier Sommerseth. Ifølge en undersøkelse NRK laget før jul, sa norske kommuner ja til å bosette 93 prosent av det IMDi ba om, samtidig sa de nei til å ta imot så mange mindreårige asylsøkere som det er behov for å integrere.

Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post.

Kommuner venter på å bosette ordinære flyktninger og har apparatet på plass, mens denne gruppen er den største utfordringen på kort sikt, sier Sommerseth enslig i lavangen Kristiansand. Nina Gran, som jobber med flyktninger i KS, hevder Listhaug har signalisert at det ikke kommer noe mer på dette området før neste år.

lardal dating norway

Fredag kom beskjeden om at ekstratilskuddet på

Viktig informasjon