Enslig i sandnessjøen.

enslig i sandnessjøen

Registrer deg i CV-database Alstahaug er en kommune med ca.

dating steder orkdal hjelset single

Sandnessjøen er også regionsenter for ytre Helgeland med sykehus, videregående skoler, flyplass, hurtigruteanløp, fergeforbindelse til øyene i regionen og fastlandsforbindelse til E6. I dag har vi et bofellesskap, Sorenskrivergården, og skal i løpet av høsten etablere et nytt bofellesskap på Tjøtta for ungdom mellom enslig i sandnessjøen og 18 år. Boligen skal ha personal som går i døgnkontinuerlig turnus. Arbeid hver 3 helg.

enslig i gjerdrum enslig i nord-aurdal

Visjon: "Sammen i dag - på egne ben i fremtiden" Hovedmål: De enslige mindreårige skal bli enslig i sandnessjøen deltakere i samfunnet gjennom å utvikle mestringsevne og nye sosiale ferdigheter. Ungdommene skal stimuleres til kontakt med familie og fortid, og skal sikres et helhetlig og samordnet tilbud.

De som jobber i tiltaket er opptatt av: å skape et trygt og forutsigbart hjem å sette nødvendig grenser og gi god omsorg å ha fokus på ungdommens nettverk og ressurser å ha et godt samarbeid med eksterne instanser å videreutvikle vårt felles faglige ståsted Med fokus på verdier:.

speed dating i vestre toten arendal enslig

Viktig informasjon