Jessheim singel

Jessheim Grus og Pukk Webbshop

Mottak av rene fyllmasser Vi har mottak for rene fyllmasser.

jessheim singel

Ved levering av rene masser stiller vi krav til kunden om dokumentasjon, for å sikre at massene ikke inneholder noen from for forurensning. Det vil si at massene skal være fri for søppel, asfalt, olje, diesel, jern, betong, tre, plast tilstandsklasse 1 Analyser eller egenerklæringsskjema skal sendes inn og godkjennes FØR levering av massene starter.

Det vil være jessheim singel kontroll og vi gjennomfører stikkprøveranalyser.

jessheim singel

Ved avvik til gjeldene krav vil leveransen blir avvist. Hvis masser med avvik blir tippet må kunden hente de i retur. Masser som ikke blir hentet, vil bli sortert og levert til godkjent mottak for kundens regning.

jessheim singel

Last ned og fyll jessheim singel egenerklæring her: last ned Ferdig utfylt skjema sendes til cw mail. Lett forurenset: Masser som er lettere forurenset av trafikk, industrivirksomhet og lignende.

jessheim singel

Inert avfall: Les mer Rund natursingel i flere fraksjoner Natursingel ble til i breelvene for 10 år siden og er ikke maskinprodusert. Natursingel blir harpet opp i flere fraksjoner.

jessheim singel

Viktig informasjon