Ringerike møte single

Ringerikes Blad

Les mer om Brukerkontoret ved Drammen sykehus Dekning av reiseutgifter For å hindre spredning av koronaviruset COVID bør du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det. Her kan du lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus eller COVID Normal info om dekning av reiseutgifter Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.

Intervju med Kjell B. Hansen

Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted. Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.

ringerike møte single

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med HelseEkspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 05 innen klokken dagen før du skal dra. Tidtabeller og mer informasjon om HelseEkspressen Hjemreise — hva må du huske på før du drar fra behandlingsstedet? Før du blir utskrevet fra behandlingsstedet skal du ha en samtale med helsepersonell.

ringerike møte single

I samtalen oppsummeres behandlingen du har fått og hva du må være oppmerksom på de neste dagene. Vi forteller deg også hva som er planlagt hvis du skal ha videre oppfølging på sykehus, hos fastlege, om du skal ha hjemmesykepleie eller om du skal på en institusjon.

Før du blir utskrevet bør du få vite: Om medisinene dine påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr. Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen. Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Dette bør du spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet: Hva er det som er mitt hovedproblem? Hva er det jeg selv skal passe på? Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

ringerike møte single

Før du reiser bør du sjekke at du: forstår hva du har vært lagt inn for og hvilken diagnose og behandling du har fått hos oss. Kantiner og kiosker Mat og drikke Mat og drikke til inneliggende pasienter Som pasient hos oss får du alle måltidene servert.

Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

ringerike møte single

Allergier og spesielle behov Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig. Du kan også kjøpe mat selv ved kantiner, kiosker og automater.

Drolsum-stasjon

Da informeres det om hvor mye det koster på stedet. Dokumentasjon og oppfølging av ernæring For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak.

Intervju med Kjell B. Hansen Det kommer en dag da jeg også trenger kirken, sa Kjell B.

Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging. Mat til pasienter på dagbehandling eller en kort tur ringerike møte single sykehuset Vi serverer et måltid etter behandling ved de fleste avdelinger med dagbehandling over flere timer. Mat til pårørende og besøkende Det finnes kantiner, kiosker og automater på ringerike møte single.

Ringerike Sykehus

Der har alle anledning til å kjøpe mat og drikke. Pris oppgis på stedet. Automatene er døgnåpne.

ringerike møte single

Ansatte, pårørende og andre besøkende har ikke anledning til å forsyne seg fra maten til pasientene. Dette gjelder også der det er selvbetjening for pasientene.

I spesielle tilfeller kautokeino singel helsepersonell servere mat til pårørende. Vi oppfordrer imidlertid alle til å bruke mobilvett og ta hensyn til andre. Du bør sette telefonen i stille-modus om natten, og gjerne ha på lav ringetone eller vibrering om dagen.

For å ta hensyn til de rundt deg kan det ringerike møte single lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale som kan forstyrre andre.

Viktig informasjon