Åros single menn, Mann søker Kvinne

åros single menn

Finn en partner på datingtjenester.

Sats og trykk er utført i S. Perry Rolfsen: Den siste hedning på Agder Sverre Marstrander: Arkeologisk Tidstavle Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning og regnskap Annonser 4 5 Arne Skjølsvold: En tidlig romertids grav i Rendalstjellene og noen tanker omkring den eldste jernaldersbosetning i sydnorske innlandsstrøk. Omlag en 3 mils vei øst for bygden i Øvre Rendal, Hedmark, ligger Sølensjøen, kjent for sitt rike fiske og sitt tradisjonsrike innlandsfiskevær Fig.

Her ble det i sin tid gjort et gravfunn som tyder på bosetning i vikingtiden Hougen,s.

åros single menn berger single damer

Mens utgravningene ved Lille Sølensjøen pågikk ble jeg av herredsskogmester Viggo U ndseth i Rendalen vist en eiendommelig stein pakning på en lokalitet km N. Steinpakningen ligger på en grusrygg, omgitt av myr og lavvokset fjellskog nord for setergrenden Skjelåvollen og knapt m vest for elven Sølna som her flyter stille på sin vei åros single menn Sølensjøene fig.

Høyden o. Jeg var straks klar over at denne stein pakningen sannsynligvis skjulte åros single menn grav, men på grunn av andre gjøremål ble det ikke anledning til en utgravning før sommeren Utgravningen.

Stein pakningen er uregelmessig rektangulær av form, ca. Som det fremgår av fig. Da steinpakningen var frilagt viste det seg at den ikke var forsynt med fotkjede eller annen markert avgrensning og at den var noe uregelmessig av form fig.

Dette kan muligens skyldes at den er blitt en del forstyrret gjennom tidene som følge av frostsprengning og vegetasjon, særlig røtter.

Registrer deg for en gratis konto og bla gjennom alle medlemmer

Noen få steiner var flyttet på etter at graven ble funnet slik det fremgår av fig. Kartutsnitt som viser gravens beliggenhet i Rendalsfjellene. Foto fra øst med Sølna elv i forgmnnen, og gmsryggen hvor graven ligger i bakgmnnen. Noenlunde i sentrum av stein pakningen lå en flataktig stein som skilte seg ut ved sin singeltreff rakkestad og plassering, og det ble antatt at en åros single menn grav kunne være lokalisert i nærheten av denne.

Opprett en 100% gratis konto og søk hvert medlem

Dette skulle da også vise seg å være tilfelle fig. Like i underkant av steinpakningen og like inntil SV side av sentrumssteinen ble det avdekket en konsentrasjon av jordblandet aske og trekull med en del fragmenter av brente bein inniblant. Brannpletten var ca. I ytterkant av brannpletten og like inntil SV side av sentrumssteinen ble det funnet en velbevart krumkniv av jern fig.

Grants Best online dating sites gdansk escort Sandy, if you're reading this, sup though?

Like ved kniven ble det funnet noen fragmenter av en brent beinkam, et lite, bearbeidet beinfragment og en brent steinflis med slipe spor. Oldsakene kan beskrives som følger: a.

Krumkniv av jern av hovedformen R Den avviker fra typeeksemplaret ved at bladet er mindre bøyd, ved at overgangen mellom tange og blad ikke er så skarpt markert og ved at tangen er tilbakebøyd og avsluttes i et stilisert dyrehode. Kniven har glødeskall.

U2 - Pride (In The Name Of Love) (Official Music Video)

Lengde 13,2 cm fig. Fjellet Elgpiggen i bakgmnnen. Foto fi'a syd.

Registrer deg for en gratis profil og bla gjennom alle medlemmer

Også den øvrige del av håndtaket har hatt tilspissete kanter og rombisk tverrsnitt. På de to skinne-fragmentene er rester av rotfestet til tinnene.

åros single menn karasjok enslig

Hvor stor kammen har vært er ugjørlig å si eksakt, men rekonstruksjonsforslaget antyder en lengde av ca. Et lite beinstykke, skrått overskåret.

åros single menn sunndal datingsider

Lengde l,5 cm. Fragment av brent stein med spor av sliping. Muligens del av en brynestein.

Single Åros dominerende menn interessert i bondage dating, Bondage Norway

Største mål 4,2 cm. En del små, brente beinfragmenter. En del trekull. Når vi med utgangspunkt i oldsaksmaterialet skal forsøke å tidfeste graven, kan vi uten videre slå fast at såvel knivtypen som kamfragmentene fører oss uventet langt åros single menn i eldre jernalder til fjellgravfunn å være.

Ulf Erik Hagberg Hagberg,s.

åros single menn verran datingsider

Halvrunde eller måneformete kniver uten skaft, eller med hull i midten til feste for skaft. Halvrunde kniver med skaftet festet mer eller mindre symmetrisk i midten av bladet.

åros single menn single damer lillestrøm

Undersøkt august av Arne Skjølsvold. Krumkniven fotografert «in situ». S-formete råde singelklubben med håndtaket festet i den ene enden av bladet.

åros single menn tromsø datingsider

Den sistnevnte typen tilhører hovedtypen R Tangen eller håndtaket på disse kan ha forskjellig utforming.

Viktig informasjon