Single kvitsøy, Kurs i .Net i Kvitsøy | Kursagenten

Normalinstruks

Innledning 1.

single kvitsøy

Riksarkivaren skal utarbeide en normalinstruks for slike spesifikasjoner. Normalinstruksen rubbestadneset singelklubb ut fra dette bestå av to hoveddeler, krav til materiale som skal avleveres, og regler single kvitsøy tilbakelån.

Når det gjelder den første hoveddelen, er det henvist til arkivforskriften §hvor det framgår hva slags krav Riksarkivaren kan fastsette for avlevering fra statlige organer. Henvisningen innebærer at det skal benyttes en tilsvarende ramme for kravene i normalinstruksen for kommuner og fylkeskommuner. I følge § kan kravene omfatte "ordning, listeføring og dokumentasjon, merking, type, format og kvalitet på avleveringsmedia, fysisk tilstand, eventuelle ekstra eksemplar m. Her er det gitt bestemmelser om tilbakelån fra statlige arkivdepoter, men det er ikke gitt hjemmel for ytterligere detaljering fra Riksarkivarens side.

Henvisningen må her forstås single kvitsøy at normalinstruksen skal bygge på single kvitsøy single kvitsøy som gjelder for statlige materiale, så langt disse passer i kommunal og fylkeskommunal sammenheng. Det er også henvist til arkivloven § 7 om Riksarkivarens veilednings- og tilsynsansvar, som bl.

.Net kurs i Kvitsøy

Denne henvisningen gir en prinsipiell åpning for at normalinstruksen kan gå ut over de rammer som er nevnt ovenfor, men bare dersom dette anses nødvendig for å oppfylle bestemmelser i arkivloven med forskrifter.

Den foreliggende normalinstruks er utarbeidet innenfor rammen av den hjemmel og de avgrensninger som er beskrevet ovenfor.

Eigerøy \u0026 Kvitsøy Lighthouses (Norway).

En nærliggende tolkning kan være at normalinstruksen skal være en mal for de spesifikasjoner som skal utarbeides av kommuner og fylkeskommuner, men heller ikke dette er et helt entydig single kvitsøy. Det er imidlertid klart at en normalinstruks både må kunne inneholde krav som skal oppfylles, og veiledende anbefalinger som man følger i den utstrekning man finner det hensiktsmessig.

Det forutsettes imidlertid at kravene ikke er mer detaljerte enn at det gir kommuner og fylkeskommuner rimelig spillerom for å tilpasse sine regler til lokale forhold.

Dating i Rogaland

Med dette som utgangspunkt kan teksten i normalinstruksen inndeles i følgende kategorier: bestemmelser krav som kommuner og fylkeskommuner er forpliktet til å følge krav eller anbefalinger om at kommunen eller fylkeskommunen single kvitsøy gi utfyllendebestemmelser veiledende anbefalinger. Det framgår av teksten hva som er hva.

Krav som må følges, er angitt med skal, anbefalinger med bør. Krav til materiale som skal avleveres, som er den klart største av de to hoveddelene, single kvitsøy i kapitlene 2 - 4, mens reglene for tilbakelån er vesentlig mer kortfattet og behandles i kapittel 5.

I disse kommunene er det flest single

I kravene til materiale som skal avleveres, single kvitsøy det mellom materiale på papir og mikrofilm på den ene siden og elektronisk materiale på den andre. Dette skyldes at kravene både til listeføring og til selve materialet er svært forskjellige for de ulike typer medier. Kravene til elektronisk materiale er mer detaljerte enn de som gjelder for papir og mikrofilm. Dette skyldes at dette materialet er spesielt sårbart, at kompetansen på langtidslagring av slikt materiale antas å være nokså begrenset, og at bevaring av elektronisk materiale gjennom teknologiske endringer ikke single kvitsøy så mange varianter i metodevalget.

Til gjengjeld er det åpnet for at kommuner og fylkeskommuner som single kvitsøy å kunne framvise alternative metoder som er tilfredsstillende, kan forelegge disse for Riksarkivaren til godkjenning. Generelt om avlevering til kommunalt eller fylkeskommunalt arkivdepot 2.

Brutalt av NRK mot Kvitsøy

Fram til avleveringen er gjennomført, ligger ansvaret hos det organet som har skapt materialet, eller hos et annet organ som har overtatt det, jf. Dersom det er uklarheter om ansvarsforhold, påligger det administrasjonssjefen å sørge for den nødvendige avklaring.

single kvitsøy

Instruksene skal ligge innenfor de rammer som følger av denne normalinstruksen. De prosedyrer som etableres, skal legge forholdene til rette for å ivareta regelverkets krav.

Lesbiske for single jenter hadsel Single jenter hadsel single, evenes par søker mann nordland. Opphisset jeg var all så forspillet av så kåt og kvinne. Kontaktannonser i brevik jenter, hadsel gratis dating verdalsøra. Datingside stilte som kvinner opp.

Spesifiserte krav til materiale på papir og mikrofilm 3. Oppdraget single kvitsøy være tidsavgrenset. Avlevering finner sted først når materialet er ordnet, merket og listeført på foreskreven måte. Slike unntak må likevel ikke skape hindringer for å oppfylle arkivforskriftens krav til behandling av materialet, jf.

Kraga: помешкання для відпочинку

Arkivdepotet skal single kvinner i nøtterøy dokumentere slike unntak. Møtebøker der referatene er limt inn i protokoll, er ikke arkivholdbare. Av disse skal det derfor tas sikkerhetskopi som avleveres sammen med originalen. Omslag og mapper skal være nøtterøy single kvinner informasjon om innholdet, for eksempel tittel, saksnummer, arkivkode, årstall eller lignende.

single kvitsøy

Når det tas i bruk nye omslag eller mapper, for eksempel ved ordning eller ompakking, skal omslag og mapper være av syrefritt papir. Dette skal skje i samråd med arkivdepotet, som må påse at reparasjonene utføres faglig single kvitsøy.

single jenter hadsel

Det ene eksemplaret skal være den originale kamerafilmen, det andre en ubrukt kopi. Begge eksemplarer skal være negativ sølvfilm. Mikrofilmen skal akklimatiseres før avlevering, jf. Det anbefales å benytte en standardisert type esker, for eksempel etter råd fra arkivdepotet eller fra statsarkivet i distriktet. Slik pakking bør foretas i samråd med single kvitsøy.

single kvitsøy

Riksarkivaren gir veiledning om lim som egner seg for etiketter. Det anbefales at man benytter en fast struktur og følger rekkefølgen i et standardisert arkivskjema Norsk Allment arkivskjema og forslag til avleveringsliste finner du annet sted i denne arkivplanen.

Nyttige digitale tjenester

Om nødvendig kan det føres egne lister for slikt materiale. Spesifiserte krav til elektronisk materiale 4. Det organet som avleverer materialet, må ikke slette data i sitt IT-system før avleveringen er godkjent av arkivdepotet.

Det arkivskapende organ eller annen ansvarlig instans, jf.

single kvitsøy

Deponerte kopier skal bevares utilgjengelig i arkivdepotet, med mindre annet er avtalt med den instans som har ansvaret for materialet. De bestemmelser som kommuner og fylkeskommuner er forpliktet til å følge, og bestemmelser som er spesielt anbefalt, er tatt inn i normalinstruksen her. Bestemmelsene om behandling av elektronisk materiale ved avlevering gjelder også ved deponering.

Arkivdepotet single kvitsøy likevel fastsette at andre lagringsmedier kan eller skal benyttes. Fil- og katalogstrukturen skal følge ISOLevel 1. For samiske tegn benyttes ISOLatin Arkivdepotet kan likevel tillate bruk av andre tegnsett. Men kryptering, komprimering, pakking eller binære tallfelt tillates ikke. De sekvensielle filene kan ha alternative interne single kvitsøy.

single kvitsøy

Arkivdepotet bestemmer hvilket eller hvilke av følgende formater som skal brukes: fast felt- og postlengde single kvitsøy feltlengde med definerte tegn som skille mellom felter og poster tagging av felter i henhold til SGML eller XML. Relasjoner mellom de enkelte tabeller i datauttrekket skal være entydig beskrevet i den medfølgende dokumentasjon, jf. Opprinnelige fysiske pekere omgjøres til unike logiske nøkler primær- og fremmednøkler. Repeterende grupper skal skilles single kvitsøy fra den opprinnelige posten og legges ut som egne poster i en ny fil med tilhørende nøkler.

Bestemmelsene i pkt. Følgende opplysninger skal inngå: Postbeskrivelse for alle tabeller singelklubben songdalen posttyper, hvor det gis en kort beskrivelse av innholdet, og hvor relasjoner, primærnøkler, fremmednøkler og kardinaliteter spesifiseres.

Feltbeskrivelse for samtlige felt i samtlige tabeller eller posttyper, hvor det angis feltnavn eventuelt spesifikasjon av innholdet hvis det ikke framgår av feltnavnetfelttype jf.

 Чатрукьян мертв. - Да неужели.

Kodelister med fullstendig forklaring av samtlige koder som benyttes. Dersom systemet lagrer kodene i egne hjelpetabeller, skal disse avleveres som egne filer. Struktur- og innholdsbeskrivelsen bør avleveres i elektronisk single kvitsøy som ren tekst ISO Arkivdepotet gir nærmere bestemmelser om utformingen.

Dokumentasjonen skal som et minimum omfatte en oversikt over systemets overordnede struktur, herunder relasjoner mellom tabellene de som avleveres og hvilke felter som er primærnøkler en summarisk beskrivelse av hovedfunksjonene i systemet, herunder av systemets inn- og utdata en kortfattet beskrivelse av systemets formål og bruk, den administrative sammenheng det inngår i og eventuelt hjemmel for å opprette systemet.

  1.  Увы, - сказал Нуматака, которому уже наскучило играть, - мы оба знаем, что Танкадо этого так не оставит.
  2. Он проехал тридцать семь миль до их штаб-квартиры, раскинувшейся на участке площадью тридцать шесть акров среди лесистых холмов Форт-Мида в штате Мэриленд.
  3. Kraga: помешкання для відпочинку - Rogaland, Норвеґія | Airbnb
  4. Event single | NORFO

I tillegg bør det medfølge system- og driftshåndbøker eventuelle brukerhåndbøker med beskrivelse av bl. Låneperioden skal ikke være lenger enn det som er nødvendig av hensyn til bruken. Arkivdepotet skal til enhver tid ha oversikt over materiale som er tilbakelånt til arkivskapende organer.

  • Namdalseid singel
  • Где деньги.
  • Singel i jessheim
  • Немец побелел.

Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan materialet i stedet gjøres tilgjengelig for bruk i arkivdepotet eller ved kopiering. Tilbakelånt materiale kan ikke lånes videre til andre uten samtykke fra arkivdepotet.

I stedet kan det produseres kopier av slikt materiale.

Viktig informasjon