Single menn i nordre follo

single menn i nordre follo

Det hindrar ikkje norske kvinner å flokkast om menn som tener godt, viser ei ny studie. Men er det berre kjærleik mellom likestilte partar som ligg bak eit ekteskap? Ein ny forskingsartikkel ser på samanhengen mellom økonomi og val av partnar. Funna viser at når heterofile nordmenn dannar parforhold, er me forbausande tradisjonelle: Menn som tener godt, har over 90 prosent sjanse for å finna ein partnar innan dei fyller 40 år. For menn som tener dårleg, er sjansen under 40 prosent.

single menn i nordre follo

Menn med høg inntekt får oftare fleire barnekull med ulike kvinner. Kvinner sine sjansar for å finna ein partnar er ganske uavhengig av eiga inntekt.

 - Вычитайте, да побыстрее. Джабба схватил калькулятор и начал нажимать кнопки. - А что это за звездочка? - спросила Сьюзан.  - После цифр стоит какая-то звездочка. Джабба ее не слушал, остервенело нажимая на кнопки.

Forskar: Slåande funn — Det er slåande at me har desse funna i det moderne Noreg, seier Ingvild Almås. Ho er professor i økonomi ved Universitetet i Stockholm og ein av fire forfattarar bak artikkelen «The Economics of Hypergamy». Studien følgjer rundt 1,5 millionar nordmenn fødd i perioden tilog ser på i kva grad dei endar opp som gift eller med barn.

Her frir Darcy til Single menn i nordre follo i versjonen av boka «Pride and Prejudice» Hugh Thomson Artikkelen undersøker eit fenomen som blir kalla hypergami — der kvinner giftar seg oppover single menn i nordre follo status.

Slikt kan vekka assosiasjonar til intrikate Jane Austen-romanar eller patriarkalske kulturar. Men fenomenet står også støtt i likestillingsbastionen Noreg.

Menn Med Gitar

Det har vore eit avhengigheitsforhold mellom menn og kvinner. Men så finn me altså denne tendensen i det moderne Noreg, der kvinner uavhengig av eiga inntekt giftar seg oppover, seier Almås.

Funna vart publisert i ein artikkel i tidsskriftet The journal of Human Resources i oktober i fjor. Kamp om kvinnene Dating site i lurøy blir det sånn?

Ingvild Almås fortel at forskarane har to teoriar. At kvinner føretrekker menn med økonomisk status, medan menn legg mindre vekt på det i val av partnar. I så fall skulle burde likestilling føra til mindre hypergami.

Når kvinner blir meir økonomisk likestilte, treng dei ikkje lenger sjå etter ein mann som kan forsørgja dei.

single menn i nordre follo

Kvinner i fruktbar alder blir ein meir knapp ressurs. Almås trur teorien om preferansar har noko for seg, men at den ikkje forklarar alt. Fordi kvinner kjem i overgangsalderen, er dei «i marknaden» for å få barn i ein kortare periode enn menn.

Blant annet de nye smittevernrådene fra statsministeren. Vi er i villrede nå om hva som gjelder etter at Ap i Bodø hadde begrensninger på syv-åtte stykker på et lite hotellrom. Elverums Thomas Solstad har testet seg for korona nestenr 70 ganger.

Kvinner i fruktbar alder blir dermed ein meir knapp ressurs. Det gjer at menn må gje meir for å få ei kvinne. Uansett grunn, så kan hypergami få konsekvensar for arbeidsmarknaden. I artikkelen argumenterer forfattarane for at dette fenomenet kan vera med å forklara lønsforskjellane mellom kvinner og menn. Menn kan då jobba lengre dagar og investera meir i eigen humankapital. Det kan gjera at forskjellen mellom menn og kvinner blir større over tid.

Date kvinner i Nordre Follo

I byane hopar det seg opp med single kvinner med høg utdanning, medan mange utkantkommunar har overskott av single menn. Ta Hasvik kommune i Finnmark som eit døme: Der er det berre 68 kvinner per menn. Artikkelen viser til at høgstatusmenn blir «resirkulerte» som fedrar, der dei får fleire barnekull med ulike kvinner. Menn med lågare single menn i nordre follo er i større grad utan barn. For kva skal den norske mannen vera, om han ikkje kan setja mat på bordet? I sin ekstreme form kan du finna spor etter denne krisa i subkulturen kalla «incel».

Bli medlem gratis!

Den finst på anonyme nettfora og består hovudsakleg av menn som kjenner seg avvist av kvinner. Ifølgje Store norske leksikon kan incel-kulturen både vera ein positiv fellesskap og vera prega av aggresjon og kvinnehat. Foreldre si inntekt er viktig Som forskar har Almås støtt borti eit klassisk problem: å skilja mellom årsak og effekt. Det kan tenkast at menn blir vald singel treff nordreisa partnarar fordi dei tener godt, noko som støtter teorien om hypergami.

Men, det kan også tenkast at menn tener godt fordi dei er i eit ekteskap og kan overlata meir husarbeid til kona.

Forskar: Slåande funn

Det er ikkje naivt å tru på ekteskap basert på kjærleik. Dette potensialet finn forfattarane ved å sjå på foreldra si utdanning og inntektsnivå. For sjølv i velferdsstaten Noreg har foreldre mykje å seia for kva folk endar opp med å tena. Me fann at dess større potensial ein mann har, dess større sjanse har han for å finna ein partnar.

single menn i nordre follo

Artikkelen viser at menn med eit høgt inntektspotensial i snitt har prosent høgare sjanse for å finna ein partnar enn ein mann med lågt potensial.

Dermed klarer dei å isolera inntekt som ein truleg årsak, og ikkje berre ein effekt av partnarval. Sjølv seier Ingvild Almås at ho ikkje har mista trua på romantikken.

Det å møta den rette og å ha romantiske kjensler, det er viktig. Men det er ikkje alt som ligg bak eit partnarval. Ho understrekar at ho som forskar peikar på tendensar og ikkje enkeltpersonar.

single menn i nordre follo

Sjølv pendlar Almås mellom jobben i Stockholm og familien i Bergen. I tillegg til jobben som professor er Almås med å bestemma styringsrenta i Noreg, som eksternt medlem i den pengepolitiske komiteen i Noregs Bank. Eg og mannen min har klart å finna ein middelveg der me satsar på karriere begge to.

single menn i nordre follo

Single menn i nordre follo eg er ikkje ein typisk person som passar ett inn i våre modellar. Hypergami «Hypergami» baserer seg på dei greske orda for «over» og «giftarmål». Omgrepet viser til ein tendens der kvinner giftar seg oppover i status. Ein ny forskingsartikkel viser at tendensen er viktig også når folk vel seg partnar i moderne Noreg.

Kvinner vil ha menn med høg status

Moen and Knut Røed. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt.

Стратмор пожал плечами. - Отсюда я не в состоянии ему помочь - ему придется полагаться лишь на .

Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Viktig informasjon