Single rendalen

REGISTRATION | WLFFC

Kilder og litteratur Innledning Thi er iche Andeeledis att kiende, effterdj Kiersten Møm aff egne kiødelige børn [ Tingbok nr. En oversatt versjon av de relevante sidene fra tingboka kan finnes på de siste sidene av min masteroppgave En rettshistorisk komparasjon av trolldomsprosessene i Mora og Rendalen — Masteravhandling i historie, Universitetet i Oslo, Sitatet ovenfor, som er hentet fra tingboka over Solør og Østerdalen, gir et urovekkende innblikk i hva som skjedde i Single rendalen årene — Flere personer ble beskyldt av lokalsamfunnets barn single rendalen å ha deltatt på djevelens heksesabbat på Blåkulla, og barna påstod at de selv også hadde vært med på denne reisen.

Single Rendalen Menn Interessert I Senior Dating

Tortur og andre pressmidler ble brukt av myndighetene for å tvinge frem tilståelser fra både de anklagede og barna. En stor kjedeprosess ble satt i gang med anklager og utlegging av flere påståtte trollfolk, og med barn single rendalen opptrådte som både vitner, anklagere og trolig også som mistenkte trollfolk selv. Beskyldninger om djevelpakt og deltagelse på heksesabbat var ikke det vanligste i Norge i denne perioden — norske trolldomsprosesser omhandlet i hovedsak svart og hvit magi. Djevelpaktsaker var likevel ikke fraværende heller.

Dating i Rendalen

Spesielt trolldomsprosessene i Finnmark hadde en sterk konsentrasjon av djevelpaktsaker og flere single rendalen barn, men det single rendalen også mulig å finne spor etter lignende saker helt tilbake tilda Anne Pedersdotter ble brent på bålet som trollkvinne i Bergen.

Det som gjør prosessen i Rendalen spesiell, er at djevelens heksesabbat ble lokalisert til Blåkulla. Slike beskyldninger var nemlig spesifikt karakteristisk for de svenske trolldomsprosessene. Det er dermed ikke usannsynlig at lokalbefolkningen i Rendalen og myndighetspersoner fra omkringliggende områder hadde single rendalen informasjon om og blitt påvirket av prosessene som fant sted i Dalarna bare ett år tidligere.

Det er også spesielt at en stor kjedeprosess utviklet seg i Rendalen i en periode da norske trolldomsprosesser gikk mot sin slutt. Hovedperioden for trolldomsforfølgelse single rendalen Norge var single rendalen første halvdel av tallet, med unntak av Finnmark-prosessene som fortsatt var intense på tallet. Da den siste norske henrettelsen for trolldom fant sted ihadde rettssakene allerede begynt å avta en god stund før dette.

Saken fra Rendalen kan således betraktes som en av de siste store trolldomsprosessene i Norge. Prosessen i Rendalen har likevel i liten grad vært gjenstand for moderne forskning.

Rendalen Servicesenter AS

Journalisten og bygdebokforfatteren Jacob Breda Bull skrev i en bok om Rendalens historie, som inneholder et eget kapittel om overtro og trolldom. Denne boka gjenstår som den eneste grundige undersøkelsen av saken, men inneholder svært få referanser og mangler i stor grad kildekritiske refleksjoner.

dating steder spetalen singelklubb vik

Bull har i noen tilfeller også oversatt små feil fra tingboka. Knutsen har også nevnt Rendalen-saken i sine forskningsarbeider, men ingen grundigere analyse har blitt foretatt av noen av dem.

The forests, the wolf and the bear. The axe that carved out Jutulhogget. The inland fishing village Fiskevollen. We give you time and space to take part in our stories.

Næss har imidlertid vært inne på lagmannens rolle i denne saken, Jens Bang. Bang blir av Næss trukket frem som et eksempel på en lagmann som ikke dømte i henhold til loven.

Tove Johansen’s home

Sorenskriveren behandlet trolldomssaken i Rendalen i underretten, men lagmannen ga underveis rådføring til sorenskriveren, og singelklubb jondal dommene.

Dette fortjener oppmerksomhet, fordi flere historikere har påstått at single rendalen domstoler, lagmenn inkludert, gradvis utviklet en mer kritisk holdning til bevisførsel i trolldomssaker fra og med midten av tallet.

Bang fremstår på denne måten som en representant for eldre rettspraksis. Næss har påstått at: Det kan neppe være tvil om at de mildere dommene som ble avsagt i trolldomsprosesser i Norge i årene etter midten av tallet, var en følge av at fagdommerne inntok en stadig mer kritisk og tvilende holdning til den prosessførsel og den bruk av beviser som lenge hadde funnet sted. Single rendalen Rune Blix Hagen har uttrykt et lignende synspunkt i sin artikkel fra om lagmannsdømming i nordnorske trolldomssaker.

Single Rendalen Menn Interessert I Filippinsk Dating

Han har trukket frem lagmannen Mandrup Pedersen Schønnebøl som helt avgjørende for at flere kvinner og barn ble frikjent til tross for at lokale domstoler ønsket dødsstraff i Finnmark.

Mandrup P. Schønnebøl var lagmann fra — i Hålogaland. Juristen Hans Petter Graver har trukket frem lagmann Jens Bang som et eksempel på en dommer som ikke dømte i henhold til gjeldende lovverk, og har brukt Schønnebøl som et moteksempel. Han mener at Schønnebøls rolle var svært betydningsfull, og påpeker at: «Det var juristene og ikke, som mange tror, opplysningstidens rasjonalisme som stanset trolldomsprosessene i Norge. Juristen Jørn Øyrehagen Sunde har på sin side påpekt at selv lenge etter at den siste henrettelsen for trolldom fant sted i Norge, avviste ikke single rendalen trolldomssaker som «rettslig irrelevante».

Single Rendalen Medlemmer Interessert I Filippinsk Dating

De stilte rett og slett strengere krav til bevis. Som saken i Rendalen illustrerer hadde ikke alle høyere dommere endret holdning ennå.

Høst i Rendalen

Denne prosessen fant sted i en brytningstid — en tid da trolldomsprosesser var på vei ut av det norske rettssystemet, men også en tid da flere rettsmyndigheter fortsatt holdt fast på eldre rettspraksis. Både de lokale myndighetene som var involvert i Rendalen-saken og lagmannen som dømte, handlet i stor grad ulovlig i henhold til gjeldende lovverk, og utøvde en svært lite kritisk bevisførsel.

Trolldomsprosessen i Rendalen kan på denne single rendalen brukes som et slags prisme til å forstå endring i norsk rettspraksis; ved å se nærmere på denne ene saken, kan man få et innblikk i den større rettshistoriske endringen. Saken illustrerer hvorfor trolldomsprosesser gradvis forsvant fra norske straffesaker, og viser at det dansk-norske rettssystemet stod midt i en overgangsfase i nettopp denne perioden, der Rendalen-saken er et eksempel på at eldre rettspraksis fortsatt hang igjen single rendalen noen dommere.

Trykket på helmatthøykvalitets fotopapir OBS : Ramme er ikke inkludert Leveres i løpet av virkedager Norsk Nettbutikk Trykket lokalt i Horten Vi jobber hardt for at du skal få dine produkter så fort som mulig. Vårt mål er å sende din pakke senest dagen etter bestilling er mottatt.

Denne artikkelen vil altså ikke rokke ved den allerede etablerte tolkningen av rettshistoriske endringer i denne perioden. Artikkelen vil heller bekrefte dette, men gi et mer detaljert bilde av hvordan en trolldomssak kunne utspille seg på både laveste og høyeste rettslige nivå i en slik single rendalen overgangsperiode, og hvordan enkelte øvrighetspersoner kunne spille helt avgjørende roller for menneskers liv.

hvittingfoss dating norway online dating utsira

Jeg vil nedenfor se nærmere på nettopp den rettslige praksisen i saken, med et spesielt blikk på bevisførsel og bruk av pressmidler. Jeg vil i tillegg kort ta for meg blåkullamyten i Sverige, og diskutere hvordan de svenske trolldomsprosessene kan være et bidrag til å forstå hva som skjedde i Rendalen og hvorfor. Kan en mulig påvirkning ha funnet sted over landegrensa? Først single rendalen det imidlertid nødvendig å gi et overblikk over hva som skjedde i Rendalen.

Slik starter Bulls fortelling om trolldomsprosessen i Rendalen.

Da djevelen var løs i Rendalen – en av de siste trolldomsprosessene i Norge

Hans fremstilling er både dramatisk og underholdende, men hendelsene som fant sted i Rendalen var rett nok merkelige.

Det vil si, trolig ikke uvanlige når de blir plassert i samtidens magiske verdensbilde. Troen på trollfolk, trolldom og nattlige sammenkomster med djevelen virker fjernt for de fleste av oss i dag, men var en del av et meningsskapende verdensbilde for datidens mennesker. Single rendalen den unge piken Karen Knudsdatter Møm begynte å fortelle historier om trolldom og fantastiske reiser til heksesabbaten på Blåkulla denne sommeren, var det nok ikke helt bemerkelsesverdig.

malvik singelklubb hvaler singeltreff

Det var heller ikke bemerkelsesverdig at forhør ble foretatt av lokale myndighetspersoner og at en rettssak ble satt i gang. Det spesielle med denne saken er først single rendalen fremst den iherdige innsatsen som både prestene, sorenskriveren og andre lokale single rendalen, samt lagmannen, la ned for å bevise at de anklagede var skyldige i djeveldyrkelse, i en periode da norske trolldomsprosesser nesten var over.

Dette har vært en av mine hovedkilder. I denne tingboken får man et innblikk i hvordan saken ble behandlet på bygdetinget, hvem som vitnet og fungerte som anklagere, hva de anklagede kvinnene tilsto til og hvilke dommer som ble avsagt.

Date menn i Rendalen

Skannet og tilsendt på mail av Statsarkivet i Single rendalen. En gang i løpet av sommeren hadde Karen fortalt historier om sine angivelige reiser til Blåkulla sammen med sin mor, sin søster og flere andre personer i bygda. Kirsten Møm, Ingvild Møm og Ragnhild Nordset skulle snart ende opp som dødsdømte kvinner, skyldige i å ha inngått en pakt med djevelen og for å ha ført Karen og flere andre barn til Blåkulla.

Viktig informasjon