Sund enslig

sund enslig

Besvart: Flere kommuner har meldt at de ikke vil fornye sine tiltak til enslige mindreårige asylsøkere, etter at regjeringen i statsbudsjettet for økte den kommunale egenandelen.

Svar Solveig Horne: Jeg sund enslig kjent med at enkelte kommuner har meldt at de ikke ønsker å bosette enslige mindreårige flyktninger som følge av endringer i ordningen med statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak.

Fra 1.

sund enslig verdal datingsider

Årsaken til endringen var at utgiftene på post 65 økte sterkt, og det var behov for å gi kommunene insentiver til å vurdere kostnadene kritisk. Den forrige regjeringen foreslo i Prop.

I Prop. Stortinget sluttet seg til forslaget. Det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige ble samtidig styrket med mill.

Stortinget.no

Overføringen av midler fra refusjonsordningen til det særskilte tilskuddet gir kommunene større frihet til selv å finne riktige tiltak for det enkelte barn. I ble også integreringstilskuddet styrket med mill.

sund enslig dating i justvik

Økningen av integreringstilskuddet og det særskilte tilskuddet i utgjorde til sammen en større overføring til kommunene enn reduksjonen i refusjonsordningen for barneverntjenester. Det særskilte tilskuddet er i på kroner per år per person. Integreringstilskuddet er på kroner fordelt på fem sund enslig.

sund enslig single klubb i hustadvika

Enslige mindreårige er en prioritert gruppe i bosettingsarbeidet. Ventetiden fra vedtak om opphold til bosetting er lavere for denne gruppen enn for flyktninger som helhet.

  1. Skriftlig spørsmål - radiomorona.com
  2. Droppet ut etter at moren døde 22 år gamle Renee Sund er lærekandidat i Grong kommune i Nord-Trøndelag.
  3. Øygarden kommune

Ikke alle enslige mindreårige som har fått oppholdstillatelse har behov for barneverntiltak når de bosetter sund enslig i en kommune. Direktoratet har iverksatt tiltak for å finne nye kommuner som vil ta imot denne målgruppen barn.

Enslige mindreårige som sund enslig opphold har raskt behov for å finne fotfeste i vårt samfunn. Jeg er derfor svært opptatt av at de økonomiske overføringene til kommunene skal stimulere til rask bosetting, trygge bo- og omsorgstilbud, gay dating i øksnes og oppfølging av skolegang.

Målet er at den enkelte sund enslig hvert skal bli i stand til å greie seg på egen hånd.

Renee (22) droppet ut da moren døde

Dagens situasjon med økte ankomster illustrerer behovet for å vurdere incentivene for bosetting. BLD og KS har satt ned en felles arbeidsgruppe for å se på den statlige refusjonsordningen for barneverntiltak til enslige mindreårige.

Eventuelle endringer i ordningene som er relevante for bosetting må imidlertid håndteres på vanlig måte som del av budsjettprosessen. Om Stortinget.

sund enslig levanger single damer

Viktig informasjon